Axudas a proxectos colectivos empresariais.- Convocatoria 2011.
  

Resolución pola que se procede á convocatoria para o exercicio 2011, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas do Instituto Galego de Promoción Económica aos proxectos colectivos empresariais, conforme as correspondentes bases reguladoras.