Información sobre o Programa INNCORPORA.
  

Información sobre o Programa Inncorpora, para a incorporación de titulados superiores, tecnolólogos e doctores e graduados de FP de grado superior á empresa.

Ver folleto e información do mesmo.

Adjunto(click to download)
FOLLETO.pdfFOLLETO.pdf
CARACTERÍSTICAS.docCARACTERÍSTICAS.doc