Liñas para financiar investimentos de Pemes, emprendedores ou microempresas. Plan re-imaXina 2011.
  
O obxecto destas axudas é o de facilitar ás Pemes, aos emprendedores e ás
microempresas  galegas o financiamento necesario para a posta en marcha
dos seus proxectos de investimento, sexa para a creación de novas empresas ou
para a mellora da competitividade de negocios ou sociedades xa existentes, é o
obxectivo do Plan re-imaXina e das dúas liñas: Peme competitiva, Peme
Xove
e Microempresas, habilitadas mediante o convenio asinado polo
Igape coas Sociedades de
Garantía Recíproca de Galicia e as entidades financeiras
colaboradoras.
IG136 - Convenio Igape-SGR-EEFF:  Liña Microcrédito
IG137 - Convenio Igape-SGR-EEFF:  Liña Peme Xove
IG138 - Convenio Igape-SGR-EEFF:  Liña Peme Competitiva