Plataforma
  

A Plataforma Tecnolóxica Galega do Téxtil defínese como un lugar de encontro e diálogo de todos os axentes relacionados co sector téxtil, e o seu futuro depende en grande medida da capacidade para manter e crear vantaxes competivivas mediante o desenvolvemento de actividades de investigación e innovación.