Membros
  

A tipoloxía de integrantes da Plataforma Tecnolóxica Galega do Téxtil é a seguinte:

  • Empresas de todos os eslavóns do clúster. 
  • Administración Pública.
  • Grupos de investigación das Universidades galegas.
  • Centros de formación especializada.
  • Institucións galegas.
  • Instituto de Desarrolllo Caixanova.
  • Entidades financeiras.
  • Socios tecnolóxicos.
  • Etc.