Enquisa de necesidades tecnolóxicas
  

A continuación poderá cubrir a enquisa sobre necesidades tecnolóxicas que se elaborou para as empresas do textil. Estructurouse como un guión para entrevistas, con que se pode incluir respostas abertas. Unha vez cuberto pode envialo a dirección de mail ldocampo@eosa.com

Adjunto(click to download)
encuesta_necesidades_tec.docencuesta_necesidades_tec.doc